מה בין פילנתרופיה פרטית ופילנתרופיה תאגידית- סקירת ההבחנות בין שני סוגי ההשקעה

מאמר

מה בין פילנתרופיה פרטית ופילנתרופיה תאגידית- סקירת ההבחנות בין שני סוגי ההשקעה

לוגו הארגון

מסמך זה מציג באופן מובנה את ההבחנה בין שני סוגי השקעה חברתית: פילנתרופיה פרטית ופילנתרופיה תאגידית.

על פי העמדה הרווחת בציבור, ההבחנה המוצגת כאן כלל לא חשובה. עצם המעשה הפילנתרופי הוא העיקר, ומקור ההון שהועבר לתרומה, וכיצד העובר, משני בחשיבותו. כלומר, השאלה האם ההון המושקע נובע מהתאגיד העסקי שבבעלות הפילנתרופ או מהונו המשפחתי או הפרטי של התורם הינה, ובאיזה אופן התקבלו ההחלטות לגבי השקעתו, לדעת רבים, לא רלבנטית. עם זאת, כפי שמראה המסמך, למקור ההון עשויה להיות השפעה הן על תהליכי קבלת ההחלטות ביחס לתרומה ולהיקפה והן על האופן בו תוצג התרומה ותתקבל בקרב קהלים שונים.

בנוסף, למקור ההון הנתרם יש משמעות במסגרת הדיון הציבורי על אחריותם החברתית והאזרחית של יחידים ותאגידים. מתוך ההגדרות עולה באופן ברור כי מנקודת מבטו של התורם, התוצאה המיטבית הינה שילוב בין שני ערוצי התרומה. המסמך מבוסס על חומרים עיוניים מהארץ ומהעולם ועל ראיונות עם עשרה אנשי מקצוע מן המגזר השלישי וחוקרים בכירים המתמחים בתחום.

למאמר המלא לחצו כאן