ניתוח תפיסת תפקיד מנכ''ל חברתי

כלי

ניתוח תפיסת תפקיד מנכ''ל חברתי

לוגו הארגון

תקציר: 

כלי לניתוח תפיסת התפקיד של המנכ"ל החברתי

גוף הכלי: 

לפניך כלי לחשיבה ולניתוח תפיסת תפקידך.

  • מתי לאחרונה עצרת לחשוב: כיצד אני תופס את התפקיד שלי?
  • מהו "לב התפקיד"?
  • מה חשוב לי בתפקיד?
  • מהו השוני ביני לבין חברי לצוות באופן שבו שאנו ממלאים את התפקיד?

האם התפקיד שלי השתנה לאורך הזמן?

הכלי בנוי למנכ"ל חברתי אך ניתן לעשות בו שימוש גם למנהלים חברתיים אחרים - ראו הסברים בסוף המסמך.

הכלי כולל שני חלקים מרכזיים המאפשרים שתי נקודות מבט שונות על תפקיד המנכ"ל בארגון:

חלק א': מפת הממשקים של המנכ"ל החברתי

נק' המבט שלי - כיצד אני מנהל את הקשרים עם הממשקים השונים בתפקיד שלי?

חלק ב': תרגיל המראות

נק' המבט של הממשקים - כיצד הממשקים תופסים את התפקיד שלי?

חלק ג': תובנות ו - Action Items

מונחים מרכזיים, רגע לפני שמתחילים:

הגדרת תפקיד: הגדרת תפקיד הינה התיאור פורמאלי של התפקיד, מטרת התפקיד, המשימות הכלולות בו, תהליכי עבודה רלוונטיים, תפוקות מצופות, ממשקים של בעל התפקיד ומקומו בהיררכיה הארגונית.

הגדרה ברורה ומלאה של התפקיד מסייעת בכניסה מהירה וקלה של עובד לתפקיד ולהשתלבות מיטבית בארגון.

תפיסת תפקיד: היא הדרך בה רואה העובד את תפקידו. זוהי הפרשנות הסובייקטיבית שנותן עובד/מנהל להגדרת התפקיד הפורמאלית שקיבל. תפיסת תפקיד משלימה את הגדרת התפקיד ומעניקה לתפקיד את אופיו הייחודי על פי ממלא התפקיד - הרוח החיה בתוך ההגדרה הסדורה, הארגונית.

עובדים/ מנהלים בעלי הגדרות תפקיד זהות יכולים לפתח תפיסות תפקיד שונות לחלוטין זו מזו, כאשר כל אחד מהם שם דגש על פיתוח חלק אחר בתפקיד וכל אחד מביא מתוך עולם הערכים והאמונות שלו, הניסיון והחוויות שצבר. בתפיסת התפקיד יבואו לידי ביטוי החזון של בעל התפקיד, ערכיו, יכולותיו וכישוריו הייחודיים. לאור זאת, תפיסת התפקיד היא גורם משמעותי במערך השיקולים, ההתנהלות וקבלת ההחלטות של המנכ"ל החברתי.

להורדת הכלי המלא: "כלי לניתוח תפיסת תפקיד" לחץ כאן

תפיסת תפקיד.png