ניהול חברתי

מהו ניהול חברתי?

גלגל הניהול החברתי

אשכול מקצועות המשלב בין הידע, המיומנויות והערכים של מקצוע הניהול הכללי לבין תפיסות העולם, האסטרטגיות והמשימות העומדות בפניהם של מנהלות ומנהלים בארגוני מגזר שלישי.

בין מקצועות הניהול החברתי – מנכ"ל חברתי/ת, יזם/ת חברתי/ת, מנהל/ת השקעה חברתי/ת וכדו'. 

ייעוד התפקיד

המנהל החברתי מוביל שינוי באמצעות הפעלת תהליכים ומשאבים ארגוניים בארגונים הפועלים במסגרת החברה האזרחית. זאת מתוך תפיסת עולם וזהות חברתית וערכית, ובמטרה לממש את חזון הארגון להשפעה על החברה.

לב התפקיד
לב תפקיד המנהל החברתי

לשאלה מהו לב התפקיד של המנהל החברתי התקבלו מגוון תשובות. התרשים שלהלן מציע המחשה גרפית המסכמת את מרביתן, ועיקרו: לב התפקיד של המנהל החברתי בישראל הוא החיבור והאיזון שבין ה“לב“ ו“הראש“, על בסיס תפיסת עולם חברתית מגובשת.

ניהול חברתי בשיתופים

תחום ניהול חברתי בשיתופים עוסק בקידום ובחיזוק ההשפעה החברתית של מנכ"לים מהמגזר השלישי. התחום פועל לטובת "בניין הכוח" של מנכ"לים חברתיים באמצעות פורום שיתופים למנכ"לים, הטמעת תפיסות הניהול החברתי במסגרות נבחרות ומתן מענה מקצועי לפניות מנכ"לים.

במרכז העשייה של התחום:

מערך למידה למנכ"לים חברתיים

מרחבי השפעה

קריאה נוספת