ארגז כלים:ארגז כלים לניהול אסטרטגי

תהליך הניהול האסטרטגי מזמין את המנהל לבחון לא רק את ארגונו, אלא גם את ההשפעה החברתית שהוא שואף אליה, את המציאות החברתית ואת ההשלכות של השינוי שהארגון מעוניין לקדם על החברה. ארגז כלים זה נועד לסייע להבנת התהליך ולספק את הכלים הבסיסיים לביצועו.

התהליך האסטרטגי הוא תהליך תחום בזמן המגדיר לאן הארגון רוצה להגיע בשנים הקרובות, היכן הוא נמצא היום ומהי הדרך המיטבית ליצירת ההשפעה החברתית שלשמה הוקם

שלב 1: הכרת התהליך האסטרטגי

בשלב ההיערכות נבדוק באופן מעמיק אם נכון לארגון לצאת לתהליך אסטרטגי במציאות הנוכחית

שלב 2: היערכות לתהליך האסטרטגי

גיבוש "המצפן הארגוני" הכולל את הערכים, הייעוד והמטרות של הארגון

שלב 3: בניית המצפן בתהליך האסטרטגי

שלב זה עוסק בבחינת המגמות בסביבות הארגון - הפנימית והחיצונית, בדגש על המציאות החברתית שעליה הארגון מעוניין להשפיע

שלב 4: ניתוח התהליך האסטרטגי

האסטרטגיה שתגובש אמורה לתת לארגון כיוון עתידי ברור המבוסס על יכולותיו, על מאפייני המציאות החברתית ועל מגמות המקרו

שלב 5: גיבוש האסטרטגיה

התהליך האסטרטגי הסתיים אבל העבודה רק מתחילה! כעת יש "לתרגם" את עיקרי הדברים לתכניות עבודה מפורטות במכלול תחומים

שלב 6: ישום ובקרה לתהליך האסטרטגי

למה נועד ארגז הכלים ואיך להשתמש בו

ארגז הכלים לניהול אסטרטגי - רציונל

עוד כלים בנושא ניהול אסטרטגי

עוד על ניהול אסטרטגי