מרחבי השפעה


מהו מרחב השפעה?

מרחב להשפעה חברתית הוא אסטרטגיה להובלת שינוי חברתי. המרחב הוא מסגרת פעולה חדשנית למנכ"לי ארגונים חברתיים, להובלת השפעה חברתית רחבה בשדה החברתי המשותף לפעילותם. הנחת העבודה היא כי מסגרת פעולה משותפת ומשמעותית של מגוון גורמים מובילים המעורבים בתחום חברתי מסוים תקדם השפעה חברתית רחבה (Social Impact).

מרחב השפעה - איך מתחילים

מרחב השפעה חדש.png

חושבים על הקמת מרחב השפעה? כדאי לשאול תחילה כמה שאלות:

  1. מיהו הגורם מוביל? יש לבחון מספר סוגיות הנוגעות למניעים האישיים והארגוניים של השותפים הפוטנציאליים למרחב, ליכולת רתימה של משאבים ושותפים נוספים למרחב, וכן למידת האמון הקיים בין השותפים במרחב והיכולת לייצר בסיס אמון חזק. קיימת עדיפות למרחב הנבנה על בסיס יוזמה של מנכ"לי ארגונים חברתיים. 
  2. האם קיימת בשלות? כנקודת פתיחה מומלץ לבחון את מידת הבשלות של מנכ"לי הארגונים, של הארגונים עצמם, של השדה החברתי ושל חברי המרחב. אם הבשלות נמוכה כדאי לקיים תהליך מקדים, פנימי, לבניית קבוצת החברים במרחב. 
  3. מהו אופי המטרה או הייעוד של מרחב ההשפעה? כדי להיות ממוקדים מומלץ כי חברי המרחב ידייקו את המטרה שלשמה הם רוצים להקים את מרחב ההשפעה. מומלץ לשאול שאלות הבוחנות את מידת המיקוד והבהירות של המטרה, את מידת החפיפה בין ייעוד המרחב לייעוד הארגונים במרחב, את המניע למטרה ואת האפשרות שהמטרה תביא למימוש אינטרסים של כל אחד מהארגונים. 
  4. מהו הרכב חברי המרחב? מומלץ שהמרחב יכלול מגוון של ארגונים חברתיים רלוונטיים. ככל שהמרחב יהיה גדול יותר והרכבו מגוון יותר כך יידרשו תשתיות ומנגנונים מורכבים יותר כדי לאפשר לכל חברי המרחב לקחת חלק משמעותי בפעילותו. 
  5. מהו טווח הזמן לפעילות המרחב? טווח הזמן גמיש ונשען על התשובות לשאלות המטרה והבשלות של המרחב. יש להתאים את התשתיות ומנגנוני הפעילות לטווח הזמן (קצר, בינוני, שאינו תלוי בזמן), ובהתאם מומלץ להקדיש את הזמן הדרוש לבניית קבוצה. 
  6. מיהו הגורם המלווה את המרחב ומה תפקידו? מומלץ להיעזר בגורם חיצוני למרחב אשר תפקידו לסייע בקיום השיח ובקידום התוצרים הרצויים. תפקיד הגורם המלווה משתנה בהתאם לצורכי המרחב ולמידת המעורבות והסמכות הניתנות לגורם המלווה.  

סכמה

תהליך מרחב השפעה.jpg

תהליך הקמת מרחב השפעה

"המרחב" - קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

Hamerhav final logo.jpg

"המרחב" הוא התארגנות אזרחית שהוקמה ביוזמת מנכ"לים ופעילים יוצאי אתיופיה, שמאמינים כי על ידי שיתוף פעולה אמתי, ניתן לקדם השפעה רחבה וכוללת על הקהילה האתיופית ועל החברה בישראל, ולהשיג מטרות שלא ניתן להשיגן באמצעות פעולה נפרדת של כל אחד מהארגונים או הפעילים. באפריל 2014 נבחר ארגון שיתופים להיות הגורם המקצועי המלווה את המרחב.

למידע נוסף על "המרחב" לחצו כאן