פיתוח תורת הניהול החברתי בישראל

מאמר

פיתוח תורת הניהול החברתי בישראל

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים בליווי מומחים חיצוניים


המסמך שלפניכם הוא פרי תהליך עבודה משותף של רבות ורבים שתרמו זמן, מידע וידע:  אתי איסלר, דובי ארבל, יהודית אינטרקט, שיינדי באבד, יעקב בורק, אלי ברקת, פרופ' בנימין גדרון, מאור גדרון, שרקי גולני, ענת דונביץ-גולן, שולי דיכטר, ד"ר הלה הדס, ענבר הורביץ, יזהר הס, בנימין וורצמן, ד"ר מיכל חמו-לוטם, חלי טביבי, סילביה טסלר-לזוביק, מירי יעקובי-הורוביץ, דב לאוטמן, ידעיה לוין, ורד ליבנה, טלי לידר, דפנה ליפשיץ, מיכל לסטר-לוי, יפית מולכו, דפנה מורביץ, יעל נאמן-ברק, שרי נוריאל, אסתר סיוון, נעמי סטוצ'ינר, יפעת עובדיה, רונית עמית, ירון קידר, נירית רוסלר, עתר רזי-אורן, ליבי רייכמן, ד"ר אילון שוורץ, תמר שוורץ, חגית שחר, ד"ר ורדה שיפר, יעל שלגי, ניתאי שרייבר, עינת שקד.

צוות הפרויקט: מאיה בנישו (אלוף), יועצת מתנדבת, דינה גדרון, מנהלת הפרויקט, לילך דורה, מנהלת המרכז להתמקצעות ארגונים, שיתופים, גלי סמבירא, מנהלת מקצועית, שיתופים.

רקע

המגזר השלישי עובר בשנים האחרונות תהליך של התמקצעות, במסגרתו מנהלות ומנהלים מבקשים להתפתח וללמוד את תורת הניהול. בתחומים רבים נראה שתורת הניהול הגנרית אינה מספקת מענה לצרכי הלמידה והפיתוח הייחודיים למנהלים חברתיים בישראל. החזון, המטרות והאסטרטגיות של ארגונים חברתיים שונים באופן מהותי מארגונים במגזר הציבורי ו/או העסקי. הבדלים הנובעים הן מתפיסות העולם והמטרות החברתיות שמניעות לפעולה ארגונים חברתיים, הן מהמבנה המשפטי-ציבורי שלהם והן ממאפיינים שקשורים במשאב האנושי בארגונים אלה.

במהלך שלוש שנות העבודה האחרונות עבדנו (ב'שיתופים') עם מנהלות ומנהלים על-בסיס תורת הניהול הגנרית תוך התאמות קלות לתוכן החברתי (בעיקר בסיוע דוגמאות). הקשיים שהתעוררו בניסיונות אלו  מלמדים כי יש צורך בבחינה עמוקה ורחבה יותר של סוגיית הניהול החברתי בישראל ואין די בהתאמות קלות. מכאן, יזמנו תהליך למידה ראשוני אשר ינתח את המצב הקיים בתחום הניהול החברתי בישראל - מאפייני המנהלים/ות, המציאות הארגונית הייחודית, צרכי הלמידה, תוכניות לימודים והכשרות ייעודיות - ויציע מתווה לקידום הנושא.

מטרות תהליך הלמידה

מטרות תהליך הלמידה כפי שהוגדרו בתחילת הדרך (אוקטובר 2009):

 • מיפוי המאפיינים המשותפים לכלל המנהלים/ות החברתיים/ות אשר מבחינים אותם מכלל המנהלים/ות - האם ניהול חברתי הוא מקצוע?
 • ניסוח הצעה להגדרה / תפיסת תפקיד של מנהל/ת חברתי/ת בישראל
 • מיפוי הצרכים של מנהלות ומנהלים חברתיים בישראל
 • לימוד המצב הקיים בעולם מבחינת תפיסת התפקיד, תורה והכשרה ייחודית לתחום
 • מיפוי תכניות ההכשרה הקיימות וזיהוי פערים כפי שעולים ממאפייני התפקיד
 • סקירת ספרות בתחום הניהול החברתי בארץ ובעולם (דגש על אירופה וארה"ב)
 • הצעת מתווה ראשוני לקידום התחום בישראל קהל היעד של הפרויקט
 • מנכ"לים/ות בארגונים חברתיים
 • מנכ"לים/ות עתידיים/ות - מנהלי/ות המחר
 • גופי הכשרה - אקדמיים ולא-אקדמיים
 • גופי מימון ותמיכה (קרנות ופילנתרופים)
הנחות יסוד

כדי לקיים תהליך למידה ממוקד, נקבעו בתחילת התהליך מספר הנחות יסוד:

 1. צורך בהרחבה ושכלול מסגרות הלמידה וההכשרה הקיימות וכן בפיתוח מודעות, תפיסה וכלים יישומיים לקידום מנהלים/ות חברתיים/ות
 2. היעדר הגדרה מושכלת (ומוסכמת?) לתפקיד של מנהל/ת חברתי/ת.
 3. היעדר תורה כתובה, כלים ו"מילייה" מקצועי.
 4. 'שיתופים' רואה עצמו ארגון מתכלל שיח מקצועי בסוגיה, תוך איסוף ידע קיים ויצירת שיתופי פעולה מקצועיים עם גורמים רלוונטיים נוספים במטרה לפתח ידע ייחודי ויישומי, ולהפיצו.
תהליך הלמידה

בכדי ליצור תמונה שלמה, תהליך הלמידה נבנה על בסיס שילוב ידע מנקודות מבט מגוונות, ביניהן, של אילו העוסקים/ות בתחום בפועל, של שותפים/ות לעשייה ושל החוקרים/ות את הנושא באופן תיאורטי בארץ ובעולם. לפיכך, הלמידה התבססה על ריבוי מקורות מידע ושיטות איסוף ועיבוד הידע:  

 • ראיונות מנהלים ומנהלות חברתיים
 • ראיונות מומחים/ות
 • סדנא למנכ"לים/ות במסגרת קורס משמעות
 • מפגשי חשיבה ותיקוף עם צוות משולב של מנהלים/ות ומומחים/ות
 • סקירת ספרות ומאמרים מקצועיים הקיימים בתחום
 • מיפוי תוכניות לימוד והכשרות בישראל ובעולם

בסה"כ השתתפו בתהליך קרוב ל- 50 אנשי/נשות מקצוע, כמחציתם מנכ"ליות ומנכ"לים חברתיים. 

למאמר המלא לחצו כאן