לכונן שיח בין מגזרי בישראל – השולחן העגול הממשקי – השנה הראשונה

מאמר

לכונן שיח בין מגזרי בישראל – השולחן העגול הממשקי – השנה הראשונה

לוגו הארגון

"ממשלת ישראל רואה בארגוני החברה האזרחית ובחברות העסקיות הפועלות למען מטרות ציבוריות שאינן כלכליות גרידא, שותפים במאמץ לבנייה חברה ישראלית טובה יותר"... (מתוך הצהרת הכוונות בנייר המדיניות)    
לוגו שולחן עגול ראש הממשלה.jpg
"השולחן העגול נועד ליצור מסגרת קבועה לשיח תלת מגזרי המבוסס על תרבות של הבנה, שותפות והסכמה. כמו כן הוא משמש אמצעי לקידום מטרות ציבוריות דרך העולם הבין מגזרי. תקפם של תוצרי השיח תלויים במידת ההסכמה להם בקרב השותפים, ומכאן שתהליך ההידברות חשוב לא פחות מתוצאותיו. (מתוך מסמך מסגרת ראשון)

"השולחן העגול הממשקי" הינו יוזמה חלוצית של משרד ראש הממשלה שמטרתה לקדם את השיח בין המגזרים בחברה הישראלית - הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי.

בשולחן משתתפים כשלושים נציגי המגזרים השונים (עשרה מכל מגזר). בשנתו הראשונה ומאז נוסד השולחן, ביולי 2008, פעלו חברי השולחן להתוויית המנגנונים וקווי היסוד של השיח בין המגזרים. בנוסף, במהלך שנת הפעילות הראשונה נדרש השולחן לאתגרים חיצוניים ומשמעותיים, ביניהם - המשבר הכלכלי, מבצע עופרת יצוקה בעזה וחילופי ממשל. מאמר זה יסקור את התפתחותו של השולחן העגול הממשקי בשנת פעילותו הראשונה - מתהליך הקמתו כשולחן מכונן ועד היום.

במסגרת תקופה זו עמד השולחן העגול במשימתו העיקרית "לכונן את השולחן הממשקי כפלטפורמה משותפת ומוסכמת לניהול השיח הבין- מגזרי". אלו רק הצעדים הראשונים של מוסד זה אולם, אלו צעדים בעלי משמעות היסטורית בנוגע לקשר בין המגזרים המציבים תפיסה חדשנית של שיח שוויוני ומשתף וכן, מסמלים את הכרת הממשלה בחשיבות החברה האזרחית בישראל.    

פרטים נוספים

הקובץ המלא:

השולחן הממשקי שנה ראשונה.pdf

קישור למקור:

להורדת המאמר המלא לחצו כאן

קרדיט

נכתב על ידי צוות השולחן העגול הממשקי, יולי 2010