תשע שנים של שיח ושיתופי פעולה - סיפורו של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

תשע שנים של שיח ושיתופי פעולה - סיפורו של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

לוגו הארגון


תקציר

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה הוקם בשנת 2008 מכח החלטת הממשלה 3190, במטרה להוות מסגרת לשיח מתמשך בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי, בנושאים לאומיים, חברתיים וכלכליים, ובסוגיות הקשורות ביחסי המגזרים בישראל.

בראש השולחן עומד ראש הממשלה ולצדו מכהנים שלושה יושבי ראש שותפים: מנכ"ל משרד ראש הממשלה כיושב ראש מטעם המגזר הציבורי, ובנוסף אליו יושבי ראש מטעם המגזר העסקי והמגזר השלישי. בשולחן חברים, בקדנציות מתחלפות )3 שנים כל אחד(, כ- 36 חברים מהמגזר הציבורי, החברתי והעסקי.

השולחן העגול נוהל בתשע השנים האחרונות על ידי אגף חברה וממשל במשרד ראש הממשלה, בסיוע ארגון 'שיתופים', אשר שימש כגוף המפעיל של השולחן למן הקמתו. מסמך זה מספר את סיפור השולחן העגול עד כה.

להורדת המסמך: "תשע שנים של שיח ושיתופי פעולה - סיפורו של השולחן העגול, תובנות והמלצות" לחצו כאן

פרטים נוספים

Nine years.pdf

כתבה: עו"ד ענת קבילי

עורכות ראשיות: עו"ד ענת קבילי ושחף מרחב הורביץ

עורכים: אהוד פראוור ותמר פלד אמיר, אגף ממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

שלמה דושי, עו"ד ירון קידר וד"ר מיכל רום, ארגון שיתופים