סקירה בינלאומית: תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין-מגזרי

מאמר

סקירה בינלאומית: תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין-מגזרי

לוגו הארגון

תקציר:

סקירה.png

מסמך זה מסכם את תהליך הלמידה שנערך בשיתופים סביב הנעשה בתחום במסגרות מקבילות בעולם, תוך הבאת המודלים וההתנסויות החדשות ביותר לתוך השיח הבין-מגזרי בישראל. במסמך מוצגות התיאוריות הרלוונטיות לצד מודלים יישומיים ודוגמאות קונקרטיות. אנו סבורים שמסמך זה יכול לשמש תשתית ידע לארגונים נוספים הפועלים בתחום, לטובת קידום תהליכי שיח בין-מגזרי ברמה  הלאומית והמקומית בישראל ולהרחבת ההשפעה החברתית המשותפת.

מטרתו של מסמך זה היא להציג מודלים וכלים מהעולם לניהול שיח בין-מגזרי בתהליכים המכונסים על ידי הממשלה והממשל המקומי עבור אנשי המקצוע העוסקים במלאכה זו. המקורות למסמך הם ספרות אקדמית וספרות מכוונת פרקטיקה. המסמך מתמקד בתהליכי שיח תחומים בזמן שבהם מכונסים בעלי עניין משלושת המגזרים המייצגים את מגוון האינטרסים הנוגעים לנושאי השיח.

נקודת המבט המרכזית שלו היא של מנחה תהליכים המכונסים על ידי הממשלה או הממשל המקומי, והאוריינטציה שלו היא בעיקרה פרקטית. פרט למנחי תהליכי שיח יוכלו ליהנות מהמסמך גם יוזמים ומכנסים של תהליכי שיח בין-מגזרי ושל תהליכי שיתוף ציבור.

==== גוף הכלי: ==== 

המסמך מחולק לשלושה שערים:

שער ראשון: עקרונות מרכזיים להכנה וליישום של תהליכי שיח בין-מגזריים תחומים בזמן. בשער זה מוצגים בקצרה הרקע לצמיחתם בעולם של תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין-מגזריים, הבחנות בסיסיות בנוגע לתהליכים אלה, התפקידים המרכזיים הפועלים במסגרתם, טווח התהליכים האפשריים והעקרונות המרכזיים להכנה וליישום של תהליכים אלה.

שער שני: מיפוי של תהליכי שיח ושל תהליכי שיתוף בעלי עניין. בשער זה מוצגות טיפולוגיות למיפוי סוגים שונים של תהליכי שיח, אשר פותחו על ידי אנשי פרקטיקה מובילים בעולם. המיפויים יסייעו למנחה התהליך, ליוזמיו ולמכנסיו בהבנת המודלים המרכזיים.

שער שלישי: הליכים, כלים ומתודות לניהול שיח בין מגזרי. חלק זה כולל דגשים, שלבים עיקריים ודוגמאות של 19 הליכים, כלים ומתודות המחולקים לשלוש קטגוריות. בתחילת השער מוצגת טבלה שמטרתה להקל על ההתמצאות ולכוון את הקורא לעמודים הרלוונטיים ביותר לצרכיו.

להורדת הסקירה המלאה לחצו כאן


קריאה מהנה!

צוות שיתופים