מושג: השפעה חברתית משותפת

השפעה חברתית משותפת - Social / Shared / Collective Impact

השפעה חברתית משותפת הינה כלל השינויים המתרחשים בעקבות פעילות משותפת של מספר שחקנים, בשדה חברתי מסוים.

השפעה חברתית משותפת.jpg