קול קורא להגשת בקשה למענק

כלי

קול קורא להגשת בקשה למענק

לוגו הארגון

תקציר: מהו קול קורא להגשת בקשה למענק

פרסום פומבי שמוציאה הקרן בעיתונות הכתובה, האלקטרונית, באתר האינטרנט שלה ו/או בפניה יזומה לארגונים חברתיים ובו הזמנה להגיש בקשות לקבל מענקים מהקרן. קול קורא הוא הצעד הראשון שעושה הקרן כדי לאתר, למיין ולבחור פרויקטים בהם היא מעוניינת להשקיע בתקופה נתונה.

מטרת הקול קורא להביא לידיעת מירב הגורמים הרלוונטים את כוונת הקרן להעניק מענקים בתחום מסויים כדי לקבל מגוון פניות גדול שיאפשר לקרן לבחור את המתאימות ביותר להמשך תהליך המיון.

גוף הכלי: 

"כתיבת קול קורא להגשת בקשה למענק - צעד אחר צעד" להורדת קובץ התבנית להדפסה לחץ/י כאן


להורדת דוגמא של קול קורא לחץ/י כאן


עקרונות לכתיבת קול קורא

  • הקול קורא יכלול הנחיות ברורות שיעודדו רק ארגונים רלבנטיים לתחומי ההשקעה והקריטריונים שקבעה הקרן, להיענות לפנייה.
  • תכנים שחובה שקול קורא יכלול: קריטריונים לארגון הפונה, קריטריונים לפרויקט, מועד הגשה, אופן התקשרות, מועד קבלת תשובה.
  • בתום השלמת ניסוח הקול קורא, העבירו אותו למספר אנשים בקרן ומחוץ לה היכולים לחוות את דעתם על נכונותו ובהירותו. בחינה של זוג עיניים נוספות יכולה לסייע באיתור טעויות או השמטות.
  • אורכו של הקול קורא לא יעלה על עמוד אחד.
  • הקול קורא ייכתב בצורה תמציתית ובשפה בהירה.
  • הקול קורא יפורסם שלושה חודשים לפני ישיבת חלוקת המענקים.
  • הגדירו מערך מיטבי לחשיפת הקול קורא, הכולל את אתר הקרן, פרסום בעיתונות כתובה ואלקטרונית, הוצאת ידיעה לאתרי חדשות רלבנטיים לתחום ופנייה ישירה לארגונים מתאימים.

כתיבת קול קורא להגשת בקשה למענק - צעד אחר צעד:

לפניכם תבנית לכתיבת הקול הקורא. ניתן להדפיס דף זה ולמלא את השדות הריקים במידע המבוקש.

נסחו את הכותרת של הקול קורא. הכותרת צריכה להגדיר את נושא התמיכה שאתם מעניקים ואת התקופה הרלוונטית

הציגו את הקרן: חזון הקרן, עקרונות הפעולה שלה, באילו תחומים היא תומכת בדרך כלל, הזכירו דוגמאות של פרוייקטים בהם היא תומכת כעת או תמכה בעבר (ניתן להפנות לקישור לפרוייקט)

הגדירו מה הם התחומים עבורם מיועד המענק הפעם ואם יש קהל יעד מסויים. במידה ויש תחומים קרובים או אחרים שהקרן לא תממן, או קהלי יעד שאינם מתאימים, ציינו זאת.  

הגדירו אילו סכומים יוענקו ולאיזו תקופה. במידה ומעוניינים לתת מענק ליותר מפרוייקט אחד, פרטו את כלל הסכום שיוענק בתקופה הנתונה,  ואת טווח הסכומים שפרוייקט בודד יכול לקבל. הבהירו האם אותו ארגון יכול בקשה ליותר מפרוייקט אחד 

הגדירו אילו סכומים יוענקו ולאיזו תקופה. במידה ומעוניינים לתת מענק ליותר מפרוייקט אחד, פרטו את כלל הסכום שיוענק בתקופה הנתונה,  ואת טווח הסכומים שפרוייקט בודד יכול לקבל. הבהירו האם אותו ארגון יכול בקשה ליותר מפרוייקט אחד

הציגו את השלבים ולוחות הזמנים העיקריים בתהליך ההחלטה להעניק את המענק: מתי תינתן תשובה חיובית או שלילית לגבי הפנייה הראשונית? מהו המשך התהליך לבקשות שיעברו את הסינון הראשוני? מתי צפויה להתקבל ההחלטה הסופית לגבי המענקים ומתי תחל התמיכה בפועל?  

פרטו את דרכי הפנייה לצורך הגשת הבקשה: הפנייה לטופס פנייה ראשונית, מועד הגשה ולמי, מתן אפשרות לשאול שאלות לפני ההגשה. 

"כתיבת קול קורא להגשת בקשה למענק - צעד אחר צעד" להורדת קובץ התבנית להדפסה לחץ/י כאן


להורדת דוגמא של קול קורא לחץ/י כאן


לסיכום

הקול קורא הוא המסננת הראשונה שלכם לפניות לקבל מענקים. ניסוח לא בהיר או השמטה של פרט חשוב בתהליך קבלת ההחלטות שלכם, עלולים להביא להצפה של בקשות לא רלוונטיות מצד אחד, או להפסד של פניות שהייתם רוצים לקבל ולא הגיעו. חשוב שהתנאים והקריטריונים המוצגים בקול קורא ימשיכו ללוות אתכם לאורך כל תהליך המיון וקבלת ההחלטות לגבי ההשקעה.

* הערה: קיים סוג נוסף של קול קורא שקרנות מפיצות לעתים, ומטרתו בקשת מידע על גופים העוסקים בתחום מסויים. בעקבות מידע זה הקרן פונה אח"כ בצורה נקודתית לאותם ארגונים ומזמינה מהן בקשות לפרויקטים. הכלי שלפניכם אינו מיועד למטרה זו.