שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ועד מנהל

כלי

שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ועד מנהל

לוגו הארגון

ניהול חברתי מחייב עבודה עם הנהלה מתנדבת. עבודה איכותית ואפקטיבית עם הנהלה מתנדבת כוללת: רתימה, שיתוף והעצמת ההנהלה, במטרה לייצר מחויבות לארגון ולגייס סיוע בהתוויית דרכו, זאת תוך השארת מרחב פעולה שיאפשר ניהול אפקטיבי, יעיל ועצמאי.

חומרים רבים המוצגים בעמוד זה הינם פרי הפיתוח של המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש פני וסטיבן ויינברג בג'וינט ישראל, הפועל לקידום התפיסה אודות חשיבות ההנהלה המתנדבת, ואודות הצורך בקשר הדדי ומקצועי המקדם את הארגון.

מצגות

כלים מומלצים

מדריכים ומאמרים

חומרים של המרכז למנהיגות מתנדבת ע"ש פני וסטיבן ויינברג, המכון למנהיגות וממשל (אלכא) - ג'וינט ישראל