מפגש למידה "להיות שותף במהלך משותף" 21.11.19


על המפגש

מפגש הלמידה היווה הזדמנות ייחודית לשמוע תפיסות חדשות להובלת מהלכים משותפים, להבין את מקום ותפקיד המשתתפים במהלך משותף, ולחשוב יחד כיצד למנף את התכונות הייחודיות של הארגון לטובת קידום המטרות המשותפות במהלך.

במפגש השתתפו מובילים ושותפים במהלכים משותפים מהמגזר החברתי: חברי קואליציות, פורום ארגונים, מרחב השפעה, קולקטיב אימפקט ותהליכי שיתוף ציבור.
឴឴឴឴
חומרים ממפגש הלמידה:

מצגת - "להיות שותף במהלך משותף", ליאת גוברין, מנהלת תחום ייעוץ ולמידה


לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מצגת - "מהלך משותף" - למה אנחנו מתכוונים, ענבר הורביץ, סמנכ"לית שיתופים


לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה

>> סיכום הידע שנאסף מקבוצות העבודה

>> תוצאות שאלון Menti שנערך במליאה

פרטים נוספים

למידע נוסף על מפגשי למידה והכשרות מבית "הסטודיו למהלכים משותפים" באתר שיתופים לחצו כאן

לפרטים ניתן לפנות לליאת גוברין, מנהלת תחום ייעוץ ולמידה: liat@sheatufim.org.il