ארגז כלים:ארגז כלים לניהול אסטרטגי

תהליך הניהול האסטרטגי מזמין את המנהל לבחון לא רק את ארגונו, אלא גם את ההשפעה החברתית שהוא שואף אליה, את המציאות החברתית ואת ההשלכות של השינוי שהארגון מעוניין לקדם על החברה. ארגז כלים זה נועד לסייע להבנת התהליך ולספק את הכלים הבסיסיים לביצועו.

שלב 1: הכרת התהליך האסטרטגי

התהליך האסטרטגי הוא תהליך תחום בזמן המגדיר לאן הארגון רוצה להגיע בשנים הקרובות, היכן הוא נמצא היום ומהי הדרך המיטבית ליצירת ההשפעה החברתית שלשמה הוקם

שלב 2: היערכות לתהליך האסטרטגי

בשלב ההיערכות נבדוק באופן מעמיק אם נכון לארגון לצאת לתהליך אסטרטגי במציאות הנוכחית

שלב 3: בניית המצפן בתהליך האסטרטגי

גיבוש "המצפן הארגוני" הכולל את הערכים, הייעוד והמטרות של הארגון

שלב 4: ניתוח התהליך האסטרטגי

שלב זה עוסק בבחינת המגמות בסביבות הארגון - הפנימית והחיצונית, בדגש על המציאות החברתית שעליה הארגון מעוניין להשפיע

שלב 5: גיבוש האסטרטגיה

האסטרטגיה שתגובש אמורה לתת לארגון כיוון עתידי ברור המבוסס על יכולותיו, על מאפייני המציאות החברתית ועל מגמות המקרו

שלב 6: ישום ובקרה לתהליך האסטרטגי

התהליך האסטרטגי הסתיים אבל העבודה רק מתחילה! כעת יש "לתרגם" את עיקרי הדברים לתכניות עבודה מפורטות במכלול תחומים

ארגז הכלים לניהול אסטרטגי - רציונל

למה נועד ארגז הכלים ואיך להשתמש בו

עוד על ניהול אסטרטגי

עוד כלים בנושא ניהול אסטרטגי