שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: חוק העמותות

כלי

שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: חוק העמותות

לוגו הארגון

מנהל/ת חברתי/ת מחויב/ת להכיר את חוק העמותות ואת דרישותיו על מנת לנהל את העמותה ולפעול בה על פי חוק ועל מנת לדעת כיצד לערוך שימוש נכון בחוק, בעת הצורך.

עבודה נכונה עם מוסדות העמותה, תקנון, מינוי חברי ועד מנהל, משמעות של סעיף 46 א', אישור ניהול תקין - כל אלו הם רק חלק ממשימות יסוד בעבודתו/ה של מנהל/ת חברתי/ת.

מצגות

====

לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה

====

כלים מומלצים

מאמרים ומדריכים