בניית מודל לוגי לתכנית/פרויקט

כלים

בניית מודל לוגי לתכנית/פרויקט

לוגו הארגון


התוכן בדף זה נכתב על ידי טל כהנא עבור שיתופים


תקציר

מודל לוגי הוא כלי שנועד להמחיש באופן חזותי את מהות התכנית/ הפרויקט. כלומר, את המשאבים בהם יעשה שימוש, הפעילויות שיבוצעו והשינויים החברתיים שאמורים להתרחש כתוצאה מפעילויות התכנית.

על מנת להעשיר את המודל מומלץ לערב בתהליך בנייתו את בעלי העניין השונים בארגון ומחוצה לו: צוות התכנית, מתנדבים, תורמים מרכזיים, הועד המנהל, שותפים. 

המודל הלוגי הינו כלי עבודה למנהל/ת החברתי/ת, המודל דינאמי ועל כן, מומלץ לבחון ולעדכן אותו בהתאם לצרכי הארגון.

גוף הכלי

למה משמש המודל?

  1. כתשתית לפני בצוע הערכה לתכנית- הערכת תכנית דורשת הבנה עמוקה של התכנית והסכמה על מהותה אלו יכולות להיות מושגות באמצעות המודל הלוגי .
  2. כבסיס לתכנון תכניות חדשות- המודל הלוגי הינו כלי חשוב לצורך תכנון ופיתוח של תכנית. המבנה שלו עשוי לסייע בגיבוש חשיבה על התכנית, היכן היא נמצאת כיום ולאן תרצו שהיא תגיע.
  3. כבסיס לניהול שוטף של תכנית- המודל יוכל לשמש אתכם לצורך בניית תכנית עבודה שנתית לתכנית/ פרויקט, ומעקב אחר התקדמותו.
  4. לתקשורת אחידה וברורה לגבי התכנית- המודל מאפשר להציג לכל בעלי העניין באופן חזותי מהן הפעילויות הכלולות בתכנית ואילו תוצאות הן אמורות להניב.
  5. לבניית הסכמה רחבה (קונסנזוס) בין בעלי העניין השונים בתוך הארגון ומחוצה לו לגבי מהות התכנית ומטרותיה.
  6. לגיוס משאבים- המודל הלוגי מציג באופן ברור מה התכנית מנסה להשיג ומהם המשאבים הנדרשים, לפיכך ניתן להיעזר בו בבקשת מענק. (ישנן קרנות שמחייבות הכנת מודל לוגי כתנאי לקבלת מענק).

כמה הגדרות לפני שמתחילים:

תשומות (Inputs ,Resources)- המשאבים הנדרשים לביצוע התכנית: כסף, כח אדם, מבנים, ציוד, חומרים וכדומה. הכוונה היא גם למשאבים שהארגון עצמו יכניס לפרויקט וגם למשאבים שיגיעו מבחוץ.

תפוקות (Outputs)- התוצרים הישירים של התכנית - הכוונה לתפוקות מוחשיות שניתנות למדידה.

תוצאות (Outcomes)-  השינויים שיתרחשו כתוצאה מהתכנית בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח הארוך. כלומר השפעת התכנית על משתתפיה, על מערכות/ ארגונים אחרים, על השדה החברתי ועל החברה כולה.

לקריאת הכלי המלא : "בניית מודל לוגי לתכנית-פרויקט " לחץ/י כאן


נספח א'- תסדיר מודל לוגי


נספח ב'- דוגמא למודל לוגי