מדריך לניהול ידע בעמותה

מטרת המדריך

עריכת הכרות עם התחום והקניית מושגים בסיסיים בהתחשב במאפיינים ובצרכים של ארגוני מגזר שלישי והקניית כלים למנהלים/ות להובלת תהליך ניהול הידע בעמותה

המדריך כולל

הגדרת מושגי יסוד וגישות מרכזיות בניהול ידע ומציע תהליך עבודה לפיתוח והטמעת פתרונות, כולל פירוט של פתרונות אשר ניתן לממשם בעמותה ללא הוצאות תקציביות גדולות. המדרך מותאם למאפיינים ולצרכים של עמותות, ומכיל דוגמאות הממחישות את הישומים השונים של הכלים בעמותות.

מה עושים עם המדריך?

  • ממנים בעל/ת תפקיד מתוך מטה העמותה שתפקידו/ה להוביל את תחום ניהול הידע - "מנהל/ת ידע".
  • רצוי למנות פרט הבקיא בתחומים ובתהליכי העבודה של העמותה, ובעל מוטיבציה לעסוק בנושא.
  • מנהל/ת הידע של העמותה קורא/ת את המדריך.
  • מגדירים את התחומים בהם נדרשת העמותה לשפר או למסד את תהליכי ניהול הידע, ומגדירים את שלבי הפעולה.
  • מתחילים לעבוד, על פי השלבים המוצעים במדריך!

דוגמאות של  תהליך לניהול ידע

עמותת "חסדי לב"


עמותת 1+1


להורדת המדריך בפורמט PDF לחצו כאן


המדריך