שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: תכנון וניהול

כלי

שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: תכנון וניהול

לוגו הארגון

הניהול החברתי נמצא בסביבה רבת שינויים ופעמים רבות רמת הודאות היא נמוכה לעומת ריבוי אי הוודאויות.

מכאן כי ללא תכנון מושכל וללא תהליכי הערכה קיים סיכוי רב יותר לכשלים ניהוליים ולאפקטיביות נמוכה.

מצגות

כלים מומלצים

מדריכים ומאמרים